Algemene reisvoorwaarden


Algemeen

In deze algemene voorwaarden zullen meerdere termen vaak worden gebruikt. Hieronder zetten wij enkele van de meest gebruikte uiteen:

 1. Faraway; Faraway is de reisorganisator. Faraway is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 71946195. Faraway is een handelsnaam van de eensmanszaak Faraway Travel.
 2. U; de wederpartij bij de reisovereenkomst
 3. Beknopt reisplan: globaal overzicht van de reisroute, bestemming(en) en activiteiten.
 4. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Faraway zich jegens zijn wederpartij (vaak de reiziger) verbindt tot het verschaffen een georganiseerde reis.
 5. Georganiseerde reis: de reis die Faraway voor u organiseert. In het reisplan komen alle elementen van de georganiseerde reis tot uiting.
 6. Reisplan: een uitgebreide variant van het beknopte reisplan waarin onder andere definitief vermeldt staat op welke dag u zich waar zult bevinden, in welke accommodaties u verblijft, hoe u van de ene naar de andere plaats zult reizen en welke activiteiten u tijdens uw reis kunt ondernemen.

REISVOORWAARDEN

Reisaanvraag doen
Via Faraway kunt u vrijblijvend een beknopt reisplan aanvragen. In het beknopte reisplan treft u een globaal overzicht van de reisroute, bestemming en activiteiten aan, welke Faraway voor u kan regelen. U kunt een beknopt reisplan aanvragen via onze website door uw reisvoorkeuren en persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Met de ingevulde gegevens gaan wij direct aan de slag. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen het beknopte reisplan – welke volledig is afgestemd op uw voorkeuren – aan u te doen toekomen. Wanneer u het reisplan van ons heeft ontvangen heeft u zelf de tijd om na te denken of u daadwerkelijk uw reis met Faraway wilt boeken en of u eventueel nog aanpassingen op het reisplan wenst. U kunt hiervoor zoveel tijd nemen als u zelf wilt en u zit dus nog nergens aan vast.

Faraway houdt zich het recht voor om een aanvraag voor een reisplan niet in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een aanvraag niet serieus is gedaan, als blijkt dat reeds meermaals zonder afname een aanvraag is gedaan of dat de gegeven informatie summier is. Faraway zal de aanvrager hierover berichten.

Het boeken van een reis
Nadat u over het beknopte reisplan heeft nagedacht, is het heel eenvoudig om uw reis met Faraway te boeken. In de e-mail met het reisplan heeft u namelijk een link ontvangen naar ons boekingsformulier. Op dit formulier geeft u aan dat u uw boeking wilt bevestigen en dat u akkoord geeft op de van toepassing zijnde voorwaarden. Na uw akkoord en bevestiging van de boeking komt de reisovereenkomst tot stand.

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst is de overeenkomst waarbij Faraway zich tot u verbindt om een georganiseerde reis te verschaffen. U verbindt zich jegens Faraway om het overeengekomen bedrag te betalen.  Voor meer informatie over het te betalen bedrag wordt verwezen naar de kop “Betalen”. De georganiseerde reis bestaat uit:

 1. Het opstellen van een uitgebreid reisplan waarin vermeldt staat op welke dag u zich waar zult bevinden en hoe u van de ene naar de andere plek dient te reizen. Tevens zullen er enkele aanbevelingen per locatie worden beschreven.
 2. Het reserveren van verblijf, lokaal vervoer of huurauto en enkele reisactiviteiten.
 3. Alle overige onderling gemaakte afspraken.

Bij de totstandkoming van de georganiseerde reis zal Faraway zo veel mogelijk aansluiting zoeken met het eerder verzonden beknopte reisplan. Echter, kleine wijzigingen kunnen gedurende de totstandkoming worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer het vervoer van de ene naar de andere plaats beter uitkomt op een eerder of later gelegen dag. Bij grotere wijzigingen zal altijd contact worden gelegd met u als klant.

Boekingskosten
Bij Faraway brengen wij geen boekingskosten in rekening, behalve in de gevallen waarin de wet of andere fondsen ons verplicht om de boekingskosten separaat door te belasten. Faraway stelt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Betalen
Direct na uw aanvraag dient er een aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden voldaan. Van ons ontvangt u per e-mail (info@farawaytravel.nl) een factuur met daarop het bedrag welke per direct dient te worden voldaan en het bedrag welke uiterlijk 6 weken vòòr vertrek moet zijn voldaan. Ons rekeningnummer is NL78RABO0331384892. Wanneer de reis binnen 6 weken van aanvang van de reis wordt geboekt, dan dient de gehele reissom direct na de aanvraag te worden voldaan.

Indien er vliegtickets zijn inbegrepen bij de boeking, dan dient het volledige bedrag van de vliegtickets direct na de reisaanvraag te worden voldaan.

Wijzigingen door de reiziger
Wanneer u na het boeken van uw reis toch nog wijzigingen wilt doorvoeren, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht. Deze kosten betreffen de extra kosten die Faraway redelijkerwijs moet maken door het annuleren van of wijzigen van reeds gemaakte reserveringen. Tevens worden er wijzigingskosten ad €30,00 in rekening gebracht.

Wijzigingen door Faraway
Faraway houdt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de reis, bijvoorbeeld als gevolg van omstandigheden op bestemming, wijzigingen in het lokale vervoer, overboeking van het verblijf, etc.

Faraway zal haar uiterste best doen om een gelijkwaardig alternatief aanbod te doen.

Annulering
Iedere reiziger kan op ieder gewenst moment zijn reis annuleren. Dit dient schriftelijk (ook per e-mail) te gebeuren. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Tot 56 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom.
 • Van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
 • Van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
 • Vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien er vliegtickets zijn inbegrepen bij de boeking, dan gelden de kosten voor annulering van de luchtvaartmaatschappij. Deze komen bovenop de hierboven beschreven kosten.

Reis- en annuleringsverzekering en aansprakelijkheid
Wij stellen iedere reiziger verplicht een reisverzekering (met werelddekking) af te sluiten. Bij het boeken van de reis zullen wij u vragen te bevestigen een reisverzekering te hebben afgesloten of er één voor vertrek af te sluiten.

Kunt u wegens omstandigheden uw reis niet maken? Dan kunt u op sommige gronden een vergoeding krijgen via de annuleringsverzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

NB; wij willen u erop attent maken dat Faraway niet aansprakelijk is voor enig risico rondom (avontuurlijke) excursies. Deze zijn voor eigen risico. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd en verzekerd op reis en excursie gaat.

Reisdocumenten
De reiziger dient gedurende de gehele reis de benodigde en geldige reisdocumenten bij zich te hebben. Indien de reiziger de reis niet kan maken wegens het ontbreken van de benodigde – geldige – reisdocumenten, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de reiziger zijn.

Reisbescheiden (zoals tickets, vouchers, etc.) zullen uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden, tenzij zij nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Visum
Voor sommige landen zullen wij uw visum aanvragen. Uiteraard worden hiervoor de geldende kosten in rekening gebracht. Voor andere landen vraagt u uw visum aan op de plaats van bestemming, dit is de zogenaamde “Visum on Arrival”. Deze kan enkel worden aangevraagd op de plek van de bestemming en hier kunnen op bestemming kosten voor worden gerekend. Wij vragen u te allen tijde in uw boekingsoverzicht na te gaan of er / welk type visum er is inbegrepen. Wij doen ons uiterste best u hier vooraf over te informeren. Bij vragen kunt u dan ook altijd contact met ons opnemen.

Garantieregeling
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument*. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

In de prijs die wij op uw reisplan communiceren is deze 15,- euro reeds inbegrepen.

Calamiteitenfonds
Faraway (KvK nr. 71946195) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Op de factuur van uw reis vindt u hiervoor een bijdrage van €2,50 per boeking (tot 9 personen) op terug. In het bedrag dat vermeldt staat op uw reisaanvraag is dit bedrag al inbegrepen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een
reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit
niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit
de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis. Overige informatie treft u aan op de website van het calamiteitenfonds, www.calamiteitenfonds.nl.

VvKR
Faraway is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR). De VvKR is een belangenorganisatie gericht op een persoonlijke benadering en kleinschalig toerisme. Binnen de VvKR wordt kennis en expertise met elkaar gedeeld om u een fantastische reis te kunnen bieden.

Ongeplande zaken
Het kan voorkomen dat bepaalde zaken op bestemming anders lopen dan vooraf gepland. Zo kan het zo zijn dat een kamer overboekt blijkt te zijn, er geen warm water uit de kraan komt, een geplande excursie onverwachts niet door kan gaan of dat de lokale bus die jou naar de volgende plek zou brengen plots niet rijdt*. Ondanks dat wij uiteraard ons uiterste best doen dit soort zaken te voorkomen, hebben wij soms situaties niet in de hand en zijn wij ook niet aansprakelijk voor zaken die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien. Reizen in een ander werelddeel vraagt een zekere mate van flexibiliteit, want het is er ten slotte geen Nederland en alles is anders geregeld.

*Uiteraard kan het ook voorkomen dat u zelf per ongeluk te laat bent voor het vertrek van uw vervoersmiddel. Faraway is hiervoor niet aansprakelijk, maar is uiteraard bereid  met u mee te denken naar een oplossing.

Mochten er tijdens de reis problemen zijn of uw reisplan voldoet niet aan uw verwachtingen, dan vernemen wij dit graag al tijdens de reis. Zo kunnen wij proberen u direct te helpen, want wij organiseren graag voor iedereen een op en top droomreis!